+370 691 01 021

Slapukų politika

UAB „Capitalica Asset Management“ slapukų politika

Bendrosios nuostatos

Ši slapukų politika (toliau – Politika) nustato naudojamų slapukų tvarkymo taisykles UAB „Capitalica Asset Management“, juridinio asmens kodas 304234719, registruotos buveinės adresas Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius (toliau – Bendrovė) ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų juridinių asmenų valdomose interneto svetainėse www.capitalica.lt, www.sandoffices.lt, www.pcluize.lt, www.kaunodokas.lt, www.135.lt, (toliau – Svetainės).

Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Kas yra slapukai

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naudotojui pasinaudojant naršykle (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) aplankyta interneto svetainė išsaugo naudotojo įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame įrenginyje, planšetėje).

Priklausomai nuo slapukų gyvavimo trukmės, slapukai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai (seanso). Ilgalaikiai slapukai lieka naudotojo įrenginyje kol pasibaigia jų galiojimo laikas arba kol naudotojas nusprendžia juos ištrinti. Seanso slapukai ištrinami iš karto naudotojui uždarius naršyklės langą (baigus naršymo seansą).

Slapukuose nėra saugoma informacija, kurią panaudojus galima būtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau slapukuose esanti informacija gali būti siejama su naudotojo naudojamu įrenginiu, naršymo istorija ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

Slapukų rūšys ir jų naudojimo tikslas

Būtinieji (techniniai) slapukai naudojami, kad būtų galima tinkamai teikti Svetainės paslaugas ir naudotojas galėtų naršyti bei naudotis Svetainės funkcijomis, t. y. Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai arba analitiniai slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją ir gauti jos ataskaitas, iš kurių Svetainės valdytojas gali sužinoti kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros arba reklaminiai slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine, užtikrinti pasiūlymų (reklamos), geriausiai atitinkančių naudotojų poreikius, pateikimą naudotojui.

Funkciniai arba techniniai slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba naudotojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje.

Teisinis slapukų naudojimo pagrindas

Būtinųjų slapukų teisinis naudojimo pagrindas yra duomenų valdytojo teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis).

Slapukų dėl kurių duodamas sutikimas teisinis naudojimo pagrindas yra naudotojo sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a) papunktis).

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Būtinieji (techniniai) slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas naudotojo sutikimas. Naudotojas yra informuojamas apie būtinųjų slapukų naudojimą.

Jei pagal galiojančius teisės aktus nėra leidžiama kitaip, visi kiti (analitiniai, reklaminiai, jeigu tokie naudojami) slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai naudotojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami, t. y. tik po to, kai savo pasirinkimą naudotojas pažymi Svetainėje automatiškai atsidarančiame pranešimo lange, kuriame pateikiama informacija apie slapukų naudojimą.

Dėl kiekvienos rūšies slapukų naudojimo duomenų valdytojas prašo atskiro sutikimo, kuris duodamas naudotojo aktyviais veiksmais uždedant varneles ties norimais įrašyti slapukais ir paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Paspaudus mygtuką „Priimti visus“ laikoma, kad naudotojas sutinka su visų išvardintų slapukų įrašymu ir naudojimu.

Naudotojas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

Slapukų valdymas

Visose interneto naršyklėse (pavyzdžiui „Internet Explorer“, Microsoft Edge ir kt.) numatyta galimybė valdyti, ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudotojo naudojamos naršyklės. Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse.

Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, naudotojas gali rasti, apsilankęs www.aboutcookies.org.

Duomenų valdytojo kontaktai

9.1. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą naudotojui gali būti suteikta, susisiekus su duomenų valdytoju UAB „Capitalica Asset Management“, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius; privatumas@capitalica.lt